top of page
De moment la web está dedicada exclusivament a la instal.lació sonora "Sobre l'inconvenient d'haver nascut"
De momento la web está dedicada exclusivamente a la instalación sonora "Sobre el inconveniente de haber nacido"
For now,  the website is dedicated exclusively to the sound installation "On the inconvenience of being born"

Escrolea hacia abajo para Castellano.

Sobre l'inconvenient d'haver nascut.

creació: Mila von Chobiak i Fernando Jobke


Del 18 al 21 d'octubre 2022 de 18 a 21h
Capelles del CC Convent de Sant Agustí

“Si, antany, enfront d'un mort em preguntava: De què li va servir néixer? Avui em pregunto el mateix davant qualsevol que estigui viu” Emile Cioran - De l'inconvenient d'haver nascut.

“Sobre l'inconvenient d'haver nascut” (títol prestat de “De l'inconvenient d'haver nascut” Llibre d'aforismes antinatalistes sobre el naixement, el no-res, la mort i la reencarnació de Émile Cioran) és una instal·lació sonora que inclou el paisatge sonor, la música electroacústica, així com la gràfica i la vídeo projecció. Aquesta peça, de nova creació, reflecteix i posa en evidència a partir d'aquests mitjans, el tracte al qual és sotmès el col·lectiu animal per la indústria càrnia i les conseqüències que comporta est, tant per als propis animals  no humans, vetats en la seva possibilitat de viure més enllà del calendari i les circumstàncies que li ha imposat l'ésser humà.

“Ningú pot negar el sofriment, la por, el pànic, el terror o la paüra que pot apoderar-se d'alguns animals i del qual nosaltres, els homes, podem donar testimoniatge”. Jaques Derrida – El animal que luego estoy si(guí)endo.

Untitled-Artwork.jpg

Ilustración de Helen Pomfret

Sobre el inconveniente de haber nacido.
creación: Mila von Chobiak y Fernando Jobke


Del 18 al 21 2022 de octubre de 18 a 21h
Capillas del CC Convent de Sant Agustí

“Si, antaño, frente a un muerto me preguntaba: ¿De qué le sirvió nacer? Hoy me pregunto lo mismo ante cualquiera que esté vivo” 

Emile Cioran - Del inconveniente de haber nacido.

“Sobre el inconveniente de haber nacido” (título prestado de “Del inconveniente de haber nacido” Libro de aforismos antinatalistas sobre el nacimiento, la nada, la muerte y la reencarnación de Émile Cioran) es una instalación sonora que incluye el paisaje sonoro, la música electroacústica, así como la gráfica y la video proyección. Esta pieza, de nueva creación, refleja y pone en evidencia a partir de estos medios, el trato al que es sometido el colectivo animal por la industria cárnica y las consecuencias que conlleva este, tanto para los propios animales  no humanos, vetados en su posibilidad de vivir más allá del calendario y las circunstancias que le ha impuesto el ser humano.

“Nadie puede negar el sufrimiento, el miedo, el pánico, el terror o el pavor que puede apoderarse de algunos animales y del que nosotros, los hombres, podemos dar testimonio”. Jaques Derrida – El animal que luego estoy si(guí)endo.

bottom of page